betekent letterlijk vertaald, afmeting. Elk voorwerp heeft dimensies: lengte, breedte en hoogte. Ook kan het aspect of element betekenen. Iets geeft iets een nieuwe dimensie. Er wordt ook gesproken van een ‘andere dimensie’ en vaak heeft men het hier over als men het over de spirituele wereld heeft. Spirits, engelen en allen die daarbij horen bevinden zich in een andere dimensie. Zij zijn bij ons, maar niet iedereen kan ze zien alsof ze ‘stoffelijk’ zijn. Als een medium contact maakt, maakt zij contact met deze andere dimensie.