De vijfde dimensie wordt gekenmerkt door een hogere trilling van waaruit plezier, rust en lichtheid wordt ervaren. Er is eenheid en een liefdevolle verbinding met al wat leeft. Vanuit de vijfde dimensie  leef je  in het hier en nu met een duidelijk doel en voel je geen afgescheidenheid meer. Wat dan overblijft is leven vanuit een frequentie en bewustzijn met onvoorwaardelijke liefde als bewustzijn op de hoogste frequentie.

De frequenties van de vijfde dimensie zouden hoger zijn dan die van de fysieke, dichte wereld van de aarde. Het zou geen plek zijn waar je fysiek naartoe kunt reizen, maar een vibratie die men langzaam gewaar wordt door de energiefrequentie te verhogen. Het idee zou zijn dat de gehele mensheid op een dag zou ontwaken en hoger gaat vibreren. Men zou ervaren dat hij onderdeel is van een groter geheel. Voorwaardelijk zou plaats maken voor onvoorwaardelijk, het ego zou temperen en men zou volledig vanuit het hart leven. Ook zou men de kracht kennen van intentiesdoelen en affirmaties. De antwoorden zouden in jezelf gevonden worden. In de vijfde dimensie zou men zich geheel bewust zijn van het feit dat hij bewustzijn is en het lichaam tijdelijk als “voertuig” dient om de derde dimensie te kunnen ervaren.

Voor Rudolf Steiner was de vijfde dimensie de bron van onze gevoelensgewaarwordingen en empathische verbindingen met anderen. Dit zou ontstaan wanneer twee vierdimensionale wezens het zielsaspect van de ander ontmoeten of erkennen. Bovendien zou wat wij bij de mens als zelfbewustzijn aanduiden of ervaren, fundamenteel het resultaat zijn van de projectie van de zesde dimensie in onze driedimensionale fysieke wereld.De theoloog John Hick beschreef de vijfde dimensie als “het psychische rijk”.

Bron:https://nl.wikipedia.org

Synoniem: 5D, hoge staat van bewustzijn