Counseling

Counseling: is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het doel van counseling is mensen helpen bij het oplossen of hanteren van problemen, het vinden van antwoorden op vragen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard.

 

Synonyms: coaching, hulpverlening, levensvragen, bewustwording

 

Counseling  (©Bron Wikepedia) (soms ook wel als counselling geschreven) is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van de ze vorm van hulpverlening is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Daarbij is het resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Mensen gaan naar een counselor bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden. De herkomst vandaan wordt hieronder uitgelegd.

Humanistische invalshoek
Counseling is in oorsprong gebaseerd op de humanistische psychologische stroming. Carl Rogers is een spilfiguur binnen deze invalshoek. Grofweg stelt hij dat mensen geholpen worden als de hulpverlener qua houding aan vier voorwaarden voldoet:

  • Empathie
  • Onvoorwaardelijke acceptatie
  • Congruentie
  • Betrouwbaarheid

De grondlegger van counseling

Dr. Gerard Egan is de grondlegger van in de Verenigde Staten. Deze methodiek is gebaseerd op de humanistische psychologie van Carl Rogers, welke uitgaat van de aangeboren kracht die elke mens bezit om zichzelf te ontwikkelen in een richting die goed is voor hemzelf en anderen.

zie ook coaching