Cold reading

Cold reading: oftewel ‘koud lezen’ is een techniek die door ‘waarzeggers’, bij politieverhoren of bij verkooppraatjes gebruikt wordt. Het suggereert dat men al veel van de gesprekspartner weet, terwijl dit niet zo is. Men is heel goed in het praten in algemeenheden. Daarbij let men goed op de lichaamstaal van de gesprekspartner om te zien of men op de goede weg is.


Ook gebruikt men vleierij en zegt men wat de gesprekspartner wil horen. Dit zodat deze eerder geneigd is om het allemaal te geloven. Daarnaast kijken ze naar het uiterlijk en het voorkomen van iemand, want daar is ook al veel informatie te halen. Zogenaamde ‘mediums’ passen deze technieken ook toe en zijn soms zo goed geoefend hierin vanaf kleins af aan dat zij daadwerkelijk van zichzelf geloven dat zij paranormaal begaafd zijn. Blijf altijd kritisch, vertrouw je gevoel en vraag zo nodig naar de opleiding van het medium.

 

Cold reading (©Bron: Wikipedia) (“koud lezen“) is een methode om, zonder werkelijk iets over de gesprekspartner te weten, bij die gesprekspartner de indruk te wekken dat men wel iets over hem weet. Deze wordt door waarzeggers, bij politieverhoren en soms bij verkoopgesprekken toegepast. Sommige mensen leren de benodigde technieken onbewust aan, vaak van kinds af aan, waardoor ze zelf zijn gaan geloven over paranormale gaven te beschikken.