Coach coaching

 

Coach coaching: Is een Engelse term voor veel verschillende soorten begeleiding gebruikt wordt. Het is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.

Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coache. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach de leverancier en de klant wordt ‘gecoacht’.

De klant bepaalt het doel: de coach stelt vragen en geeft adviezen. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen. Gesprekken tussen ‘coach’ en ‘gecoachte’ hebben als doel: iets willen en kunnen wat degene daarvoor nog niet of niet meer kon. Een nieuw gedrag kunnen vertonen dus. Oude patronen loslaten en nieuwe daarvoor in de plaats zetten. Een manager zou bijvoorbeeld zeggen: van ‘niet- naar wel competent handelen’ , van ‘onzeker naar zeker optreden’ of van ‘ongezond naar gezond denken’. Coaching is : Motivatie opgang brengen om te veranderen. De ‘gecoachte’ maakt altijd het onderstaande proces van leren door: Van “Onbewust Onbekwaam” naar “Bewust Onbekwaam” en dan naar “Bewust Bekwaam” en uiteindelijk wordt het “Onbewust Bekwaam” handelen.

Synonyms: begeleiding, coach, levensvragen, verandering, bewustwording

 

Bij Puur Medium® Werken veel consulenten,medium, paragnosten en Spiritueel coaches. Kijk in hun profielbeschrijving of zij coach zijn.

 

 *copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)