De I-Ching (letterlijk vertaalt het Boek der Veranderingen) wordt vaak beschouwd als het oudste boek op onze planeet. Het eerste auteurschap wordt toegeschreven aan de legendarische heerser van China gedurende het derde millennium voor Christus, Foe Si. Later voegde koning Wen van de Tsjow-dynastie (1150-249 voor Christus) er verhandelingen aan toe en nog weer later leverden veel grote Chinese filosofen o.a. Lao-tse, Meng-tse, en Mo-tse er een bijdrage aan. Nog weer later schreef de grote filosoof Confucius zijn 64 hexagrammen die tot op de huidige dag actueel zijn.

De I-Ching kan gebruikt worden om te voorspellen, met de kanttekening dat hij niet werkelijk voorspelt, maar met als ware het de sluiter van een fototoestel een beeld van het ogenblik of de essentie van een vraag vangt. Waardoor de vragensteller en de essentie van de vraag op een lijn worden gebracht. Dit perspectief kan dan gebruikt worden om verdere inzichten in een bepaalde situatie te verkrijgen die ook geduid kunnen worden als een soort van voorspelling. Om te komen tot het juiste hexagram worden 6 munten, 50 kleine houten steeltjes gebruikt en in de moderne tijd zijn er ook schitterende I-Ching kaarten.