Chinese dierenriem:

In de westerse astrologie wordt iemands sterrenbeeld (zonne- of geboorteteken) bepaald door diens geboortemaand. De Chinezen gaan bij het bepalen van de algemene persoonlijkheidskenmerken uit van het geboortejaar. De Chinezen hebben een kalender van twaalf aardse jaren, de Chinese dierenriem, bestaande uit  twaalf jaren , die bekend staan onder de namen: Rat, Os of Buffel, Tijger, Konijn of Haas of Kat, Draak, Slang, Paard, Schaap of Geit, Aap, Haan Hond en Varken of Zwijn. De Chinezen gaan bij het bepalen van de algemene persoonlijkheidskenmerken uit van het geboortejaar.  Dat lijkt een erg globaal systeem, maar niets is minder waar. Het sterkste punt van de Chinese astrologie is juist de nauwkeurige manier waarop de jaartypen worden bepaald.

 

1e teken DE RAT:
Yin, element water, link met westers teken Boogschutter.
Positieve eigenschappen:  aantrekkingskracht, invloedrijk, spaarzaam, gezellig, helder verstand, charisma.
Negatieve eigenschappen: nervositeit, breedsprakigheid, soms inhalig, bemoeizuchtig.

2e teken DE OS of BUFFEL:
Yin, element water, link met westers teken Steenbok.
Positieve eigenschappen: integer, doelgericht, stabiel, vernieuwingsdrang, ijver, welsprekendheid.
Negatieve eigenschappen: halsstarrig, dweperig, gereserveerdheid, vooringenomenheid, wraakzucht.

3e teken DE TIJGER:
Yang, element hout, link met westers teken Waterman
Positieve eigenschappen: vurigheid, moed, magnetisme, geluk, welwillendheid, autoriteit.
Negatieve eigenschappen: heftigheid, opvliegendheid, ongehoorzaamheid, ongedurigheid, uiterlijk vertoon.

4e teken HET KONIJN, HAAS of KAT:
Yin, element hout, link met westers teken Vissen.
Positieve eigenschappen: tact, verfijning, deugdzaamheid, voorzichtigheid, ambitie.
Negatieve eigenschappen: heimelijkheid, kieskeurigheid, dilettantisme, omslachtigheid.

5e teken DE DRAAK:
Yang, element hout, link met westers teken Ram.
Positieve eigenschappen: kracht, succes, goede gezondheid, geestdrift, durf, sentimentaliteit.
Negatieve eigenschappen: starheid, wantrouwen, onvrede, moeilijke verliefdheden, radheid van tong.

6e teken DE SLANG:
Yang, element vuur, link met westers teken Stier.
Positieve eigenschappen: intuïtief, aantrekkelijkheid, discretie, scherpzinnigheid, helderziendheid, mededogen.

7e teken HET PAARD:
Yang, element vuur, link met westers teken Tweelingen.
Positieve eigenschappen: overredingskracht, zelfstandigheid, populariteit, stijl, werklust, groot prestatievermogen.
Negatieve eigenschappen: egoïsme, gebrek aan scrupules, opstandigheid, haast, pragmatisme.

8e teken  HET SCHAAP of GEIT:
Yang, element vuur, link met westers teken Kreeft.
Positieve eigenschappen: inventiviteit, fijngevoeligheid, volharding, wellevendheid, smaak.
Negatieve eigenschappen: kortzichtigheid, traagheid, pessimisme, zweverigheid, zorgelijkheid, grilligheid.

9e teken DE AAP:
Yin, link met westers teken Leeuw.
Positieve eigenschappen: improvisatietalent, sluwheid, stabiliteit, vernuft, leiderscapaciteiten, enthousiasme.
Negatieve eigenschappen: babbelzucht, egocentriciteit, begaat vaak dwaasheden, opportunistisch.

10e teken DE HAAN:
Yang, link met westers teken Maagd.|
Positieve eigenschappen: veerkracht, geestdrift, oprechtheid, elegantie, humor.
Negatieve eigenschappen: conservatisme, hanigheid, opschepperij, pedant, bazig.

11e teken DE HOND:
Yin, link met westers teken Weegschaal.
Positieve eigenschappen: standvastigheid, heldhaftigheid, fatsoen, groot plichtsbesef, intelligentie, moraliteit.
Negatieve eigenschappen: onbehaaglijkheid, kritisch, te veel eigendunk, cynisme, ongezelligheid, tactloosheid.

12e teken HET VARKEN of ZWIJN:
Yin, link met westers teken Schorpioen.
Positieve eigenschappen: nauwgezetheid, ridderlijkheid, oprechtheid, zinnelijkheid, eerlijkheid
Negatieve eigenschappen: lichtgelovigheid, gramschap, weifelachtigheid, materialisme, smulpaperij, eigenwijsheid.

Bij elkaar passende tekens:
1e driehoek: De positieve actievoerders De Rat, de Draak, de Aap.
2e driehoek: De meest doelbewuste en stabiele tekens  De Os, de Slang, de Haan.
3e driehoek: De sterke, dienende tekens De Tijger, het Paard, de Hond.
4e driehoek: De gevoelige tekens Het Konijn, het Schaap, Het Varken.

In principe niet bij elkaar passende tekens:
Rat-Paard, Os-Schaap, Tijger-Aap, Konijn-Haan, Draak-Hond, Slang-Zwijn