Catharsis betekent emotionele zuivering. Het effect van het opwekken van krachtige emoties zoals onder andere angst, verdriet en boosheid. Onder andere twijfel en conflictsituaties kunnen lijden tot een catharsis.

 Aristoteles omschrijft catharsis vanuit de dramatheorie als volgt:

Het zuiverend effect van de zelfondervraging van de toeschouwer, teweeggebracht door het bijwonen van een tragedie. De kijker die meeleeft met de tragische held beweegt zich in het spanningsveld van vrees en medelijden met de held en wordt daardoor gezuiverd.

Psychologische verwijzing:

Het is het proces waarmee we negatieve emoties ‘zuiveren’. Het is net als een raam openen en die ruimtes ontluchten waar er al geruime tijd problemen leefden. Je laat je emoties dan van binnenuit opstijgen en deze maken plaats voor een gezondere, lichtere en vredigere geestestoestand. Emoties kunnen op een chaotische manier opduiken. Dat kan gebeuren door middel van tranen, verontwaardigde woede, verdriet en/of uiting van angst.

Catharsis in Hypnotherapie en psychodrama

Een therapie om een catharsis te doorleven is hypotherapie. Teruggaan naar de oorzaak van de emotie en vanuit een veilige setting uiting geven aan de gevoelens zuivert deze en draagt bij een verwerking en heling.

Bij psychodrama worden toneeloefeningen ingezet om emoties te bevrijden.

 

https://www.puurmedium.nl/

https://www.beleefjelevenbewust.nl/

synoniem: loutering, vezoening, reiniging.