Buitenaards

Buitenaards: buiten de aarde voorkomend. Van buiten de aarde komend of zich daar bevindend. Alles wat onverklaarbaar is kan men buitenaards noemen.

Buitenaards: ook wel genoemd extra terrestrisch. Dit geeft aan dat alle materie die niet van onze aarde afkomstig is of op onze aardbol is gevallen

 

Kans op buitenaards leven


(bron© Wikipedia)

Men zoekt al decennia lang naar buitenaards leven. Er zijn wetenschappers die zeggen dat er bewijzen zijn hiervoor en dat het ook aannemelijk is, want waarom zouden wij alleen zijn in dat grote universum? Er zijn er ook die het allemaal als ‘onzin’ afdoen. Zoals met zoveel onderwerpen die misschien niet goed bewezen kunnen worden. Er is een heleboel over geschreven en te vinden via allerlei kanalen. Ook komen er steeds vaker berichten in het nieuws over buitenaards bestaan. Verschillende websites zijn hier op gericht en publiceren alles over wat het publiek aanlevert aan filmmateriaal, foto materiaal over buitenaards bestaan, ufo’s etc. Blijf zelf kritisch in wat je ziet en wie zijn wij om te denken dat wij alleen in dit universum zijn?

Kans op buitenaards leven

Over de mogelijkheid van buitenaards leven lopen de meningen sterk uiteen. Sommige astronomen schatten de kans hoog in. Deze kans hangt samen met het aantal planeten in het heelal. Het aantal sterrenstelsels loopt in de miljarden en elk sterrenstelsel bestaat zelf uit miljarden sterren. Inmiddels is aangetoond dat het niet uitzonderlijk is dat een ster planeten heeft (zie exoplaneet). Het is daarom aannemelijk dat het aantal planeten in de biljoenen loopt.

Fermiparadox

Afhankelijk van de vraag wat de juiste omstandigheden zijn om leven mogelijk te maken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van water, zal het aantal planeten met leven variëren van één, de Aarde zelf, tot mogelijk honderden miljoenen. De factoren die leiden tot een ruwe schatting van het aantal planeten met (intelligent) leven, zijn bijeengebracht in de vergelijking van Drake. Uitgaande van deze vergelijking zou het heelal vol leven moeten zijn. Inmiddels heeft echter de mening postgevat dat buitenaards leven – zo het bestaat – in onze Melkweg niet echt welig tiert en bijzonder lastig is te vinden. Als er al leven is, zal dit aannemelijkerwijs veelal bestaan uit micro-organismen of uit planten en laagontwikkelde dieren. Intelligent leven is allicht nog zeldzamer. Die mening is mede gebaseerd op de Fermiparadox, die stelt dat als er zoveel leven in het heelal is te vinden, het vreemd is dat wij daar niets van merken.

De berekening van de kansen op leven buiten onze planeet is afhankelijk van de gemaakte aannames over een aantal a priori voorwaarden. Deze dienen echter aangepast te worden als er een levensvorm wordt aangetroffen die de heersende opvatting over leven weerlegt. Zo stelde de NASA in 2010 naar aanleiding van de geclaimde ontdekking van een arseenetende bacterie (Halomonadaceae) in het Californische zoutmeer Mono Lake dat dit de inschatting van de mogelijkheid tot buitenaards leven totaal veranderde en dat de ontdekking grote gevolgen zou hebben voor de astrobiologie. In het DNA van het organisme zou arseen het tot dan toe voor het leven onmisbaar geachte fosfor vervangen. Het inzicht dat organismen in staat zijn om een van de zes noodzakelijke elementen in hun DNA te vervangen door een ander, vergroot de kans op buitenaards leven aanzienlijk. De Amsterdamse hoogleraar Aquatische Microbiologie Jef Huisman was echter niet overtuigd. Volgens hem waren de kweekjes in het laboratorium waarschijnlijk vervuild met fosfaat. Uit verder onderzoek bleek dat de bacterie arseen tolereert, maar een sterke voorkeur heeft voor fosfor.

zie ook de website van www.nineforneuws.nl