Borderline

Borderline: is een persoonlijkheidsstoornis. Dit houdt onder andere in; wisselingen in stemming, van gedachtes en gedrag. Een persoon met de Borderline persoonlijkheidsstoornis heeft meestal een zeer laag gevoel van eigenwaarde. Een persoon met Borderline heeft daarnaast een zeer sterke neiging tot extreme (voor-)oordelen en ziet erg zwart wit… In relaties met partners/famile/vrienden is het dan ook vaak alles of helemaal niets. Meestal in het begin is het alles tot het dwangmatige en euforische af en daarna volledig niets. De persoon kan ineens niet meer bestaan voor de Borderliner, tot hij/zij ineens weer bestaansrecht heeft in de beleving van de Borderliner of het komt de Borderliner goed uit, dat die persoon bestaat, om een nieuwe manipulatie te kunnen creëeren.

Manipulatie vanuit slachtofferrol

Het zeer lage gevoel van eigenwaarde leidt soms tot zelfdesstructief gedrag. Bijvoorbeeld: zichzelf bewust branden met bijvoorbeeld sigarettenpeuken, snijden in ledenmaten om aandacht te vragen voor hun immense innerlijke pijn, wetende dat en hopende dat ze opnieuw veel aandacht krijgen. Vaak zijn ze suïcidaal of lopen met deze gedachten rond. Mensen met Borderline hebben een sterke neiging te manipuleren. Sommige Borderliners proberen hun onzekerheid te overschreeuwen door provocerend of extreem grensoverschrijdend gedrag, waarbij je juist geen onzekerheid zou verwachten.

Ook is een sterk gebruik van manipulatie vanuit een ‘slachtofferrol’ een veelvoorkomend kenmerk van Borderline. Zo vestigen zij de aandacht op zich. Zij zoeken redenen om slachtoffer te zijn, een andere rol kennen zij niet. Zij doen niets voor niets. Vanuit hun manipulerende gedrag doen zij zo, om later te kunnen af rekenen met ik deed het voor jou en kijk eens wat ik voor je gedaan heb en hoe jij mij nu behandelt. Soms treedt er ook dissociatie op: dat betekent dat personen met een Borderline persoonlijkheidsstoornis af en toe even afwezig of ver weg zijn. Dan zijn zij voor een bepaalde tijd niet meer in de ‘normale’ realiteit.

Het lijkt dan voor henzelf alsof zij zichzelf in een film zien acteren. Ze lijken wel los van zichzelf, dus los van ziel/bezieling. Een vluchtmechanisme zoals dissociatie heeft ‘de functie’ om de emoties onder controle te houden. Dit treedt dan ook meestal op als de stress toeneemt en het allemaal teveel wordt. Overprikkeling of stress is funest voor de Borderliner. Een Borderliner heeft professionele hulp nodig, je kan deze mensen helaas niet zelf helpen.

Laat je adviseren in de omgang met deze grensoverschrijdende persoonlijk verstoorde mensen. Ook leven veel mensen met een Borderline persoonlijkheidstoornis met een enorme diepe angst om verlaten te worden. (Ook als hiervan realistisch gezien geen sprake of aanleiding toe is). Zij hebben veel last van bindingsangst en verlatingsangst. In een groep mensen of drukkere gelegenheid kunnen ze zich zelfs enorm eenzaam voelen. Zij herkennen zichzelf niet in de groepen, voelen zich erg alleen, niet gezien en kunnen zich niet binden en openstellen uit angst vanuit hun onzekerheid.

Iets kleins kan van grote invloed zijn

Een Borderline persoonlijkheidsstoornis kan soms wel samengaan met psychoses van kortere duur. Belangrijk is dat er geen twee Borderliners volledig hetzelfde zijn of dezelfde stoornissymptomen hebben. Hier zijn dan ook verschillende gradaties en symptomen van/in. Dit kan variëren van zeer ‘leefbaar’ tot zeer heftig en extreem . Dit is net zoals bij mensen zonder vorm van Borderline persoonlijkheidsstoornis. Bij mensen zonder deze persoonlijkheidsstoornis hebben we ook extraverte en introverte mensen. Uit onderzoeken is gebleken dat de oorzaak van een Borderline persoonlijkheidsstoornis vaak een trauma (mishandeling, misbruik, etc.) uit hun jeugd is.

Een ongeluk kan zelfs in sommige gevallen de oorzaak zijn en adoptie speelt soms ook een rol. Soms wordt er naar een ‘grote oorzaak’ gezocht en blijkt iets kleins zo’n enorme impact te hebben gehad, waardoor de ‘stoornis is ontstaan’. Borderline kan bij erkenning worden behandeld. Soms groeit iemand er na een bepaalde leeftijd overheen door een stabiele veilige omgeving. Borderline heeft verschillende gradaties en uiteenlopende symptomen. Let op: Tekst Mireille van Rijn: *!* Soms wordt de indicatie Borderline verward met HSP. Dit komt omdat in bepaalde situaties een HSP-er niet erkent wordt en men zelf niet begrijpt dat het HSP is of wat HSP is.

Verwarring van Borderline met HSP

Door de onwetendheid van de omgeving en HSP-er zelf, kan een persoon met HSP in de war raken, uit balans en sterk emotioneel reageren op situaties. Iemand die HSP is, voelt ook emoties haarfijn aan van anderen en maar kan niet onderscheiden of het van henzelf is of van iemand anders. Dit kan voor de HSP-er emotioneel enorme gevolgen hebben. Dan spreken wij niet van een Borderliner, maar een HSP-er. Omdat iemand die eenmaal daarin zichzelf kan erkennen en erkend wordt door omgeving, hiermee om leert gaan en deze emotionele uitwerkingen daardoor niet meer in dien aard van toepassing zijn.

Ook heeft een HSP-er geen ideeën tot zelfbeschadiging, suïcidale gedachten, en (manipulerende) gedragingen als een Borderliner.

 

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
– Synonyms: Geestelijke evenwichts- en gedragsstoornis, Aandoening met antisociaal gedrag, Gemene ziekte, Persoonlijkheidsstoornis, Psychische aandoening, Psychische gedragsstoornis, grensoverschrijders