Bewustzijnscoach: een coach die je ondersteunt bij bewust leven, bewust werken, bewust liefhebben, alles bewust doen. Ondersteuning in het bewustwordingsproces. Door bewust te zijn van je Zelf wordt je meer je Zelf. Hierdoor kom je in je Eigen Innerlijke Kracht te staan. Investeren in je eigen bewustwording kan zorgen voor meer geluk, minder stress en meer succes opleveren. Het verruimt je innerlijk bewustzijn. Door zelfkennis op te bouwen, kun je patronen ombuigen die niet langer voor jou werken en zo je geluk vergroten.