Assertief is een begrip uit de sociale psychologie dat gaat over de manier waarop je omgaat met andere mensen. Met name in sociale situaties. Het opkomen voor jezelf zonder de ander uit het oog te verliezen. Verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn om compromissen te sluiten en daarbij de ander ruimte geven om gevoelens en ideeën te uiten.

Assertief gedrag kun je o.a. ontwikkelen door:

  1. Van je eigen kracht en waarde uit te gaan
  2. Vraag wat je wenst, wilt
  3. Gebruik de ik-vorm in je spreektaal
  4. Het zijn jouw zaken niet wat een ander ervan vindt
  5. Maak zo concreet ogelijk duidelijk wat je bedoelt.
  6. Maak zaken niet te persoonlijk
  7. Let op je lichaamstaal en – houding.
  8. Oefen je gesprekstechnieken

Assertviteit en Mindfulness

Mindfulness maakt je bewuster van je omgeving, maar ook van jezelf. Zo helpt deze van oorsprong Oosterse filosofie je indirect om je zelfrespect te vergroten. Dat maakt het weer makkelijker om voor jezelf op te komen en dus assertief op te treden. Tegelijkertijd leer je om je beter in te leven in anderen, wat je helpt om met respect met anderen te communiceren.Het mes snijdt aan twee kanten: als jij meer aandacht voor de ander toont, zullen anderen ook eerder met jou rekening houden.

Bron: https://assertief.nl/mindfulness-assertiviteit/