Akasha Bibliotheek of – kronieken waarin alle aardse herinneringen zijn opgeslagen: Het universum leeft en het heeft een geheugen. Dit (energetisch) archief staat bekend als de Akasha kronieken en bevat een biliotheek vol informatie over jouw ziel en levensreis – en die van alle andere levende wezens op aarde. Jouw ziel is ooit gestart bij de ‘Bron’. Zo noem je het eerste leven dat jouw ziel heeft ervaren. In je eigen Akasha kronieken, je levensbibliotheek, zit alle informatie en energie opgeslagen vanaf ‘t begin van jouw ‘Bron’.

Akasha- hemel

De naam ‘Akasha’ komt uit het Sanskriet en het betekent hemel, ether of uitspansel. In de Hindoe mystiek wordt deze Akasha beschouwd als het eerste principe van de natuur waaruit de andere vier: vuur, lucht, water en aarde, worden geschapen, maar zonder het begrip ‘kroniek’ daarbij te hanteren. Deze vijf principes vertegenwoordigen ook de vijf klassieke zintuigen van de mens.Wanneer je gebruikt maakt van de Akasha Bibliotheek of- kronieken komt er altijd een helende energie vrij. Dit wordt ook wel het licht van de Akasha kronieken genoemd. Die helende energie kun je zowel direct als op latere termijn inzetten voor inzichten, kracht en heling.

Manieren om toegang te verkrijgen tot Akasha

Aanhangers van het geloof in de Akasha kronieken stellen dat er verschillende manieren zijn om toegang te krijgen tot deze bron van het verleden, de toekomst en alle menselijke kennis. In het algemeen komt het neer op het bewerkstelligen van een veranderde bewustzijnstoestand die met verschillende technieken of middelen tot stand kan komen: onder meer door middel van meditatie, yoga, visualisatie,gebed, trance, drugs.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Akashakroniek

https://www.puurmedium.nl/consulenten

Synoniem: Hemel, Ether, Uitspansel