Numerologie en cijfers

 

Numerologie en cijfers:

Evolutie is de wet van het leven
Het getal is de wet van het heelal
Eenheid is de wet van God
– Pythagoras –

 

Wat is NUMEROLOGIE? Cijfers en nummers hebben op talloze manieren invloed op ons dagelijks leven en een van de oudste daarvan is de occulte wetenschap Numerologie.


Geschiednis nummers en cijfers: De oude Egyptenaren, Grieken, Hindoes en meer oude volkeren ontwikkelden allemaal hun eigen getallenstelsel en tot op de huidige dag wordt de numerologie voortdurend aangepast en verder uitgewerkt door mensen.

Toeval?Binnen mijn beleving is niks “toeval” en zeker niet de datum en tijdstip van onze geboorte. Denk maar aan een geboortehoroscoop en hoe belangrijk het exacte tijdstip van geboorte de geboortehoroscoop bepaald.  Er zijn verschillende werkwijzen en rekenschema’s om tot analyses van het karakter te komen en ze zijn allemaal prima en geven stuk voor stuk veel inzicht. 

Nu is het dus de kunst om te weten wat een getal op een bepaalde plek betekent en het belangrijkste is om het geheel goed te kunnen interpreteren.  Het werkt heel verhelderend voor jezelf en daarnaast kan ik kijken naar mensen in je omgeving, partner, kinderen, ouders, sociale contacten enz. Ook kan ik kijken wat je bijvoorbeeld samen met je partner hebt op verschillende kernpunten of met je kinderen door de data van jullie samen op te tellen en die uit te rekenen en ik kan je vertellen dat ook dat vaak heel verhelderend werkt.

 

Ik zal de kernpunten even opsommen zodat je een idee daarvan krijgt:

 •  geboortedag, kind, energie die je hele leven speelt.
 • geboortemaand, gezin.
 • geboortejaar, confrontatie, hoe kijk je tegen de wereld aan.
 • puber.
 • ziel, innerlijk.
 •  aura, uiterlijk.
 •  levensles, drempel.
 •  gevolg opvoeding.

Dit is het bewuste gedeelte:

 • confrontatie.
 • blokkade.
 • werkwijze.
 • kijk op jezelf.

  Telefonisch consult en numerologie: Dit is het onbewuste gedeelte.Voor telefonische consulten beperk ik mij tot deze werkwijze omdat het snel, doeltreffend en heel duidelijk is en ik in korte tijd je de belangrijkste punten kan meegeven. Ik kan tevens kijken naar je persoonlijke jaar, maand, dag, karmische getallen en ouderbanden. Verder kun je met numerologie alles heel erg uitdiepen op alle vlakken maar zoals je begrijpt is daar veel meer tijd voor nodig en mijn methode werkt snel en enorm doeltreffend!

  Het leven is niet statisch en we hebben altijd keuzemogelijkheden en zo is het ook met getallen. Ze hebben positieve en negatieve eigenschappen en het is aan onszelf om te kijken hoe we ze in balans krijgen. Getallen hebben ons iets te vertellen. Dus als je een getal heel veel tegenkomt of je hebt een geluksgetal dan kun je kijken wat het je te zeggen heeft, zowel in het positieve als negatieve van de eigenschappen van het getal. Kijk bij de consulenten in het profiel voor een consult met numerologie.

[consulenten]