Heden, Verleden, Toekomst-legging Tarot

Heden, Verleden, Toekomst-legging Tarot: Er zijn verschillende en genoeg éévoudige leggingen om de tarot te leggen. Hier lees je een korte uitleg over een Heden, verleden, toekomstlegging.
Er zijn veel verschillende methodes en leggingen waarmee je de tarotkaarten om inzicht kunt vragen en antwoorden te krijgen op vragen die je bezig houden.

Hieronder een oude Roma-methode en geeft daarmee antwoord op een duidelijke “brandende” vraag.

Heden, verleden, toekomst kun je eenvoudig leggen door de volgende stappen: Wat erg belangrijk is voor je de kaarten schud, dat je je  te concentreert op de vraagstelling.

1.) Maak eerst jezelf goed leeg van gedachten en afleidingen, zodat je volledig kunt richten op jouw vraag.

2.) Maak dan verbinding  met je kaarten voor en tijdens het schudden.
Jij voelt zelf wanneer je voldoende de kaarten geschud hebt. Luister naar je buikgevoel en intuitie.

3.) Trek na het schudden op jouw gevoel drie kaarten.

4.)Leg deze naast elkaar.

 

De eerste kaart geeft het verleden aan, de tweede vertelt je meer over het heden, en de derde geeft je inzicht in de toekomst.
Hieronder zie je een afbeelding van een heden verleden toekomstlegging.

 

Je kunt gebruik maken van 3 kaarten, echter kun je ook je beeld en inzicht versterken door nogmaals 3 kaarten op je gevoel erbij te trekken en deze eronder leggen.
Leg alle  kaarten dan exact in dezelfde volgorde van 1 naar 2 naar 3 onder de 1e rij 1,2,3, kaarten.
Links (1) is het verleden. Midden (2) is het heden) en rechts (3) is wat komen gaat, ofwel de toekomst.

Als je net begint, houd het dan éénvoudig, soms kan een 2e rij kaarten net even iets meer inzage geven in wat er bedoeld wordt.

 

 

Dit noemen we de Roma methode. Deze Roma Methode is als kaartlegging erg is heel geschikt om een snel overzicht en inzage te krijgen bij een concreet vraagstuk of een situatie.

*Je kunt ook voor een betrouwbaar objectief beeld een Puur consulent van Puur Medium vragen voor een snelle heden, verleden, toekomst online kaartlegging bij Puur Medium.
Zie hieronder alle beschikbare consulenten.

[consulenten]