Manipulatie: is een begrip dat komt uit de psychologie over het opleggen van jouw wil op een ander door bijvoorbeeld in te spelen op iemands emoties of zwakheden. Een manipulator manipuleert om zijn of haar voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om zijn of haar doel te bereiken. Manipulatie komt in de reclame-uitingen veelvuldig voor. Vaak wordt er aan de ontvanger van de boodschap onbewust (namaak-)informatie verstrekt of er wordt ingespeeld op archetypische gevoelens, zoals ‘iedereen die verstandig is, koopt deze auto’.

Meer weten over dit onderwerp? vraag een van de medewerkers van Puur Medium® van ©Mireille online en weet Meer! Kijk in het profiel van de consulent of er kennis van is.

*copyright tekst: Puur Medium® van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: www.puurmedium.nl ®)