a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | z
Reset list
Leeuw 22 juli t/m 22 augustus Sterrenbeeld/Astrologie -  Leeuw 22 juli t/m 22 augustus Eigenschappen: leider en middelpunt, edel en stralend, royaal en zelfvertrouwend, warm en organiserend, vertrouwenwekkend en stijlvol, ijdel en opschepperig, arrogant en dictatoriaal, pralend en trots, aandacht opeisend en autoritair. Zon Heerser over het sterrenbeeld Leeuw Trefwoord: Identiteit. Deze grote ster vormt het centrum van ons Zonnestelsel. Het Hart – Ogen – Rug - Zonnevlecht, identiteit en hoe ben je werkelijk jezelf, je levenskracht, ‘Ik’ en levensbron, leiderschapskwaliteiten en zelfvertrouwen, geest, trots en eigenwaarde. goddelijke vonk en hoogheid/innerlijke adel, man/vader en creativiteit.     *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst (is eigendom van ©Puur Medium) en mag alleen vermenigdvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)  Lion July 22 t / 22 August Features: leader and centerpiece, noble and radiant, generous and self-reliant, warm and organizing, trusted, stylish, vain and boastful, arrogant and dictatorial, boastfully and pride, clamoring for attention and authoritarian. Sun Ruler of the constellation Leo. Keyword: Identity. The big star is the center of our Solar System. Heart - Eyes - Back - Solar Plexus. Identity and how you are really yourself, your life, 'I' and source of life, leadership skills and self-confidence, spirit, pride and self-esteem. Divine spark and highness/inner nobility, husband/father and creativity.
- Synonyms: Leeuw, Lion, Sterrenbeeld, Astrologie
Lenormand -  Marie-Anne Adélaïde Lenormand, Alençon, 27 mei 1772 - Parijs, 23 juni 1843, beter bekend als Madame Lenormand, was een beroemd Frans helderziende en kaartlegster, die onder meer het huwelijk, de kroning, maar ook de val van Napoleon Bonaparte voorspelde. Haar werk is vooral vereeuwigd door de waarzegkaarten die haar naam dragen. Deze werden echter na haar dood, al dan niet naar haar instructies, gemaakt. Hierin bestaan twee systemen: het grote Lenormandspel en het kleine Lenormandspel. Van dit laatste werden in de loop van de jaren meer dan 100 verschillende versies op de markt gebracht. De 36 kaarten van Madame Lenormand vragen een heel andere benadering dan wanneer je de tarot zou leggen. Waar de tarotkaarten vooral spiegelen en inzicht laten zien, kun je door goed gebruik te maken van de Lenormandkaarten veel sneller en gedetailleerder ingaan op een bepaalde situatie en kun je -vaker dan bij de tarot- ook een stukje toekomst zien.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: orakel, kaarten, francaise, tarot, toekomst
Lichtwerker -  Je leeft vanuit licht en liefde op aarde en bent je bewust van je levensmissie. Een lichtwerker is een mens op aarde met een oude ziel die veel ervaringen heeft opgedaan in vorige levens en heeft geleefd in de tijd van Atlantis. Een lichtwerker heeft vaak ook in dit leven de nodige bagage opgedaan en mag als eerste zichzelf helen. Vaak ervaren ze een gevoel van heimwee en kunnen, als ze slapende zijn, nog niet plaatsen waar dit zware gevoel vandaan komt, dit kan zelfs leiden tot depressies. Daarnaast ervaren lichtwerkers een diepe band met de aarde, de natuur en de dieren die op aarde leven. Vervullen ze graag dienstverlenende banen en staan ze klaar voor het helpen van hun medemens. Het belangrijkste voor een lichtwerker is om in contact met zichzelf te komen, de trauma's die zij met zich meedragen te verwerken, en het leren leven vanuit het hart in plaats van vanuit het denken (van ego naar hart). Door deze stap te zetten helpen lichtwerkers al hun medemens.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: lichtwerker, medemens helpen, dienstverlenend, levensmissie, oude ziel, Atlantis, heimwee, depressies.
Litha -  Litha (21 juni) is de zomerzonnewende, de kleine sabbat tussen Beltain (1mei)en Lughnasadh (1augustus). Met Litha vieren de heksen het hoogtepunt van de zon, de langste dag en de kortste nacht. Na Litha zullen de dagen weer korter worden en zal het licht langzaam verdrongen worden door de duisternis.Litha is ook bekend onder de namen Midzomer, Zomersolstitium en Zomerzonnewende. Dit feest der seizoenen wordt traditioneel door boeren, natuuraanhangers zoals bijvoorbeeld in de Wicca of door pagans op de vooravond van de zomerzonnewende gevierd, op 21 juni. Dit is de kortste nacht en de langste dag van het jaar. Na deze dag zullen de dagen weer korter worden tot Yule, de winterzonnewende. Met Litha bereikt alles een hoogtepunt, alles om ons heen is groen. Het is ook de dag met de meeste zonne-uren. Er wordt een keerpunt gevierd, men wacht de oogst af en de vruchtbaarheid van de gewassen is nu maximaal. Litha is afkomstig uit het oud Germaans en betekent berghelling. Dit zou goed de symbolische berghelling kunnen weergeven die de zon in juni beklimt en in juli afdaalt. In het plantenrijk gaat de groei nu over in rijping. Nu de strijd om het bestaan is gewonnen, wordt de energie gebruikt om het voortbestaan van de soort veilig te stellen. Mythen betreffende het seizoen omschrijven de gebeurtenissen rond het hoogtepunt van de zon en daarop volgend het begin van de toenemende duisternis. Een favoriete mythe uit de noordelijke landen gaat over de strijd tussen de Eik Koning (God van het wassende licht) en de Hulst Koning (God van het afnemende licht). De twee gaan een  gevecht aan en vanzelfsprekend wint de hulstkoning, zodat hij het rijk regeert tot Yule, wanneer hij plaats maakt voor het wedergeboren Kind van het Licht, de jonge Eik Koning. Het idee van Goden die elkaar doden is niet alleen een vermakelijk verhaal, het is een krachtig magisch beeld. Als de Hulst Koning de Eik Koning verslaat, is dat niet echt een letterlijke dood; het betekent een verschuiving in de balans van kracht. De Eik Koning heeft slechts het toneel verlaten, tot hij weer kan terugkomen. Dit weerspiegelt dat de dood niet slecht of kwaadaardig is, maar meer een noodzakelijke transformatie. Litha is een vrolijk jaarfeest met muziek, drums met zang en dans. Midzomervuren werden ontstoken voor bescherming, reiniging en de hoop dat de zon met zijn warmte voor een goede oogst zou zorgen. *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)
- Synonyms: zonnewende, midzomer, wicca, pagan, germaans, symbolisch, yule, Eik koning, Hulst Koning, transformatie
Loslaten - 

Loslaten

  Loslaten: is op dit moment een populaire, veelgebruikte en veel gehoorde term in de wereld. Therapeuten, coaches, begeleiders hebben het allemaal over loslaten in hun werk. Ook in ‘gewone’ gesprekken op bijvoorbeeld werk, het schoolplein en andere alledaagse situaties heeft men het tegenwoordig over loslaten. Wat wordt er mee bedoeld? Dat je niet vast blijft houden aan de situatie waarin je zit, dat je verder komt en kunt gaan. En alle emoties of handelingen die daar bij horen. Het zijn vaak de dingen die we het moeilijkste kunnen laten gaan of we zijn ons niet eens bewust dat we het vasthouden. Ga je in gesprek met een begeleider over bijvoorbeeld een patroon waar je vanaf wilt of een situatie waar je niet meer uitkomt of een blokkade waar je genoeg van hebt, dan zul je vaak eerst iets moeten loslaten wat, soms onbewust, die situatie vasthoudt of voor die blokkade zorgt. Dat kan letterlijk mensen, werk, een omgeving, een relatie loslaten zijn of soms een emotie die bij een bepaalde situatie hoort of een manier van kijken naar een voorval in het verleden. Loslaten is niet altijd makkelijk, wel is het vaak noodzakelijk om verder te kunnen met je leven. Er zijn diverse therapeuten, coaches en begeleiders die je daarbij kunnen helpen met oefeningen en opdrachten.   *copyright tekst: ©Puur Medium van ©Mireille Online (tekst mag alleen vermenigvuldigd/gekopieerd worden met bronvermelding: © www.puurmedium.nl)

- Synonyms: loslaten, blokkades, therapeuten, coaches, begeleiders, emoties, handelingen, patronen.

Spiritueel woordenboek

Spiritueel woordenboek: Hier vind je alles over spiritualiteit en wat jij graag wil weten over paranormale en spirituele zaken. Je kunt termen en en namen terugvinden waar je wel van gehoord hebt maar niet precies weet wat het betekend of inhoud. Denk daarbij aan bijvoorbeeld: Aarden, chakra’s, derde oog, energetisch healen, wat is een medium, wat is een paragnost? hoe zit dat met spirits en gidsen, welke kleur heeft welke betekenis, aards-engelen,  sterrenbeelden, van Vissen tot waterman, alle planeten die astrologisch van betekenis zijn staat vermeld en uitgelegd, wat is eigenlijk een geboortehoroscoop? aura, aurakleuren,  afschermen, automatisch schrift, dierenmedium, kinderfluisteraar, soulreader, Existentiele intelligentie, boeddha, edelstenen, uitleg van edelstenen, channelen, uitleg over kaartleggingen.

Wist je bijvoorbeeld dat:Helderhoren net zo iets is net als Helderziend, -luisterend, -proevend, -ruikend , -voelend een onderdeel van paranormale begaafdheid en hoort bij het mediumschap. Iedereen heeft meerdere zintuigen, zoals proeven, luisteren, horen, weten, voelen, zien. Ook heeft men de zintuigen waar je het woord Helder voor kan zetten, helderhoren, helderzien, helderproeven, helderruiken, heldervoelen en helderweten. Dat zijn hele fijne zintuigen die iedereen heeft, maar men is verleert er naar te luisteren.

Kortom, alles dat jij graag wilt weten kun je vinden in ons spiritueel woordenboek.

Spiritueel woordenboek: Mis je nog iets in ons woordenboek? Voel je vrij dit via het contactformulier aan ons te mailen.

Maandprognose (voorspelling) december 2015